Objektivat

Diversifikimi i ofertës turistike në Shqipëri, duke ofruar një destinacion turistik të ri për turistët vendas dhe të huaj i cili shkon përtej kohëzgjatjes të një sezoni veror.

Krijimi i korridorit turistik të Ali Pashë Tepelenës i kombinuar me komponentin e trashëgimisë kulturore (kala, ura, muze, objekte etj) dhe pasurine natyrore (det, kodër, mal, lumenj etj

Krijimi i një rrjeti partneriteti midis autoriteve lokale dhe operatorëve tursitikë në mënyrë që të krijohet një strategji zhvillimore afat gjate të këtyre itenerarëve.

Hartimi i një kalendari aktivitetesh, artistike në bashkëpunim përgjatë këtyre itenerarëve