Itineraret

Përgatiti: Eranda Janku

“Muzeu Shtegëtar” ose “Muzeu në ajër të hapur”, ngrihet mbi konceptin që i gjithë territori, me të gjitha shtresat e tija të ndërlikuara, është bartës i një trashëgimnie të rëndësishme historike, traditave dhe vlerave.