Kështjella

Kështjella e Gjirokastrës. Kështjella mesjetare e Gjirokatrës, ndoshta e rikonstruktuar nga Bajazidi II në vitin 1492, u rindërtua dhe u përshtat krejtësisht me teknikat e përmirësuara të luftës nga Ali Pasha Tepelena. Kjo gjë u realizua nga viti 1812

Itineraret

Përgatiti: Eranda Janku “Muzeu Shtegëtar” ose “Muzeu në ajër të hapur”, ngrihet mbi konceptin që i gjithë territori, me të gjitha shtresat e tija të ndërlikuara, është bartës i një trashëgimnie të rëndësishme historike, traditave dhe vlerave.

Aktivitete

Në konferencën finale, në fokus ishte prezantimi i studimit nga ekspertët e angazhuar në projektin studimor. Theksi u vu në rritjen e bashkëpunimit me të gjithë subjektet që kanë të drejtë të administrojnë dhe menaxhojnë trashëgiminë kulturore